1. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

a) Drogą elektroniczną – w przypadku treści cyfrowych

2. Dostawa produktu nastąpi w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych, od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego,

3. Dostawa realizowana jest wyłącznie w przypadku spełnienia następujących warunków:

a) Podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia

b) Akceptacja oświadczenia, jakie pojawia się podczas procesu sprzedaży:

“Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem sklepu internetowego oraz informacją dotycząca własności intelektualnej i praw autorskich, akceptuję je oraz będę się do nich stosował/-a bezwarunkowo. Jednocześnie składam oświadczenie o rezygnacji z prawa odstąpienia poprzez żądanie wykonywania umowy sprzedaży (wydania Produktu) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z zasadami zwrotów"

c) Dokonanie należnej wpłaty.

4. Koszt wysyłki drogą elektroniczną wynosi 0,00 PLN.