Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania niniejszych warunków sprzedaży pod rygorem odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.

  1. Kupujący ma prawo korzystać z zakupionych produktów tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Zabrania się Kupującemu udostępniać produkty lub dane do swojego konta innym podmiotom.
  3. Zakupiony produkt nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.
  4. Sprzedający nie zezwala Kupującemu na trwałe lub czasowe zwielokrotnienie produktu w całości lub w części, w żadnym celu w tym na własny użytek,
  5. Sprzedający nie zezwala na utrwalanie w jakikolwiek sposób produktów i ich treści.
  6. Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości produktu,
  7. Zabrania się odpłatnego rozpowszechniania produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
  8. Zabrania się nieodpłatnego rozpowszechniania produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
  9. Produkt nie może służyć jako treść szkoleniowa (nie wolno z jego użyciem uczyć innych osób).

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na Stronie oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Strony mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia, filmy, klipy itp.) przedstawione w materiałach stworzonych przez TortLove Agnieszka Obłoza w obrębie domen: www.tortlove.pl ,www.kursy.tortlove.pl, www.youtube.comsą objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.